Lidt om Systemisk Pædagogik og et lille uddrag fra bogen

Systemisk Pædagogik behandler en række væsentlige udfordringer, som opstår, når man er i branchen med at skabe læring hos andre.

Udfordringer som: 

  • Hvordan kan der skabes en systematisk evalueringskultur på skolerne, hvilket er nødvendigt, hvis man ønsker synlig læring hos eleverne.
  • Hvad er relationskompetence og hvordan skabes der gode relationer i undervisningen.
  • Hvordan man skaber indsigt i den enkelte elevs faglige og sociale tilstand, uden at bruge en masse tid på registrering og administration.
  • Hvordan ledelse, lærere og pædagoger bevæger sig fra reaktiv ledelse til proaktiv ledelse i undervisningen.
  • Hvordan man skaber en formativ evalueringskultur, da proaktive handlinger fra både lærere og ledelse kræver, at man løbende får data om faglige- og sociale forhold.
  • Hvordan man kan begynde et systematisk arbejde, for at skabe betingelser, som tager fat i den enkelte elevs potentiale. 

Uddrag fra bogen, hvor de to lærere Tove og Merete laver en fælles introduktion til en matematiktime for to klasser, men problemer opstår, da Merete bliver alene med sin klasse: 

”Straks Tove havde forladt klassen, steg uroen, og da eleverne gik i gang med at måle forskellige genstande i klassen, blev alt kaos. Nogle elever begyndte at lege tagfat, andre elever snakkede blot, nogle elever målte hinanden eller dele af hinanden, og kun en elev gik i gang med opgaven som beskrevet. Merete prøvede at kalde til ro med det signal, som alle lærerne brugte i indskolingen ”Tip, Tap, Tå”, men kun den første gange reagerede nogle få elever, derefter mistede signalet sin virkning helt.” 

----------------------------------------------------------------------------

Som i uddraget fra bogen ovenfor er både lærere, men også elever, forældre og ledelse udfordret af den høje kompleksitet og de høje krav, som er folkeskolens virkelighed. Systemisk pædagogik er skrevet for at pege på områder og kompetencer, som er nødvendige for at kunne forbedre trivsel og læring for både elever og personale på skolerne.  

Kompleks viden kan ikke overføres, heller ikke fra bog til læser. Men for at skabe størst mulig brugbarhed og omsætning fra teori til praksis for læseren, er der bogen igennem én vekselvirkning mellem teori, undersøgelser, eksempler, cases og refleksionsøvelser. 

Ovenstående uddrag er en del af en større case, som behandler, hvordan man i praksis kan arbejde med at skabe autoritative lærere (arbejde med regel- og struktur ledelse) og arbejde med relationskompetencen, når tingene er gået gruelig galt i en klasse.