Tema oplæg

Det er vigtigt at forstå hvad ADHD er og ikke er, hvis man vil lykkes i undervisningen.

Systemisk Pædagogik tilbyder en række oplæg, som kan være gode til at løfte et område på en skole og give nyttige informationer om forhold, man er udfordret på. Tiderne (og dermed prisen) ved oplæggene er vejledende, har du andet i tankerne, kan vi tage en snak om det.

Er det du gerne vil have som oplæg ikke på listen, er du meget velkommen til at henvende dig og høre om, det er noget jeg kan levere.

 

ADHD i teori og praksis til skolebrug. Oplæg og workshops om ADHD og ADHD-agtige børn. Oplægget er til en temadag på 3-4 timer.

  • ADHD er et komplekst område uden universelle løsninger, og ADHD er den hyppigste diagnose som rammer ca. 4 % af børn i Danmark. Oplægget giver en forståelse for, hvad ADHD er, og hvad ADHD ikke er.

  • Hvad gør jeg som lærer og pædagog i praksis?

  • Hvad peger forskningen på?

  • Hvad med ”de elever der er ”ADHD-agtige”?

Pris 5000 kr.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

De tre grundlæggende lærerkompetencer i teori og praksis. Oplægget er til en temadag på 3-4 timer.

De tre lærerkompetencer; relationskompetencen, regel/strukturledelseskompetencen og didaktik kompetencen kan betragtes som kategorier, som i et samspil giver en vellykket undervisning. Viden om og evnen til at omsætte de tre lærerkompetencer til praksis er en frugtbar tilgang til at forbedre undervisningen. Forstå din indflydelse på eleverne.

”Indhent viden om beskaffenheden og omfanget af din indflydelse på dine elevers læring” Hattie 2013, 17.

Pris: 5000 kr.

Korte oplæg

Mentalisering kan læres.

Mentalisering – relationens kit. 1/½ - 2 timer.

Mentalisering er evnen til at tænke tanker om egne og andres tanker, følelser, og intentioner og evnen til at se sig selv udefra og den anden indefra.

God mentalisering skaber robuste børnefællesskaber. Når børn kan sætte sig ind i hinandens perspektiver, opstår der færre konflikter og mere samarbejde. Mentalisering er et grundlag for anerkendende tilgang.

Pris: 3500 kr.

 

Anerkendelse i teori og praksis. 1/½ - 2 timer.

Anerkendende pædagogik og anerkendende tilgang har været et indsatsområde i mange år i daginstitutioner, skoler og kommuner. For at lave anerkendende praksis skal man først forstå, hvad anerkendelse egentlig er. Dette oplæg giver forståelse for anerkendelsens substans, og hvad anerkendende pædagogik i praksis vil sige.

 Pris: 3500 kr.

 

Formativ feedback og elevens forventninger om succes. 1/½ - 2 timer.

Formativ feedback og elevens forventninger om succes er to aspekter med størst betydning for elevens læring. Dette oplæg giver en ide om, hvorledes man i praksis kan komme igang med at benytte dem i sin undervisning.

Pris: 3500 kr.

 

Det svære frikvarter. 1/½ - 2 timer.

Frikvarteret er et område, hvor mange skoler oplever, at der opstår problemer, som tit følger med ind i undervisningen. Hvorfor det og, hvad kan man gøre?

Et problemområde er, at for nogle børn er frikvarteret en situation, hvor manglende kompetencer kommer til udtryk med store konsekvenser til følge.

 Pris: 3500 kr.

 

Relationskompetencen skolens grundkompetence i teori og praksis. 1/½ - 2 timer.

Relationskompetence er en kompetence, det kan være svær at indkredse, og som samtidig kan virke lidt mystisk og diffus. Forskningen udpeger relationen mellem lærer og elev, som en slags grundforudsætning for gode undervisningshandlinger. Men hvordan skal vi forstå relationskompetencen, når den skal være en vigtig del af en undervisningspraksis?

Pris: 3500 kr.

 

Regel- og strukturledelseskompetence i teori og praksis. 1/½ - 2 timer.

Begrebet regel –og strukturledelse dækker for de udfordringer, som møder lærere og pædagoger i undervisningen, når elever skal kvalitativt inkluderes og kravene stiger til ”normal” undervisningen. Det betyder, der i højere grad skal struktureres, så undervisningen og de krav der stilles bliver synlige, meningsfulde og håndterbare for eleverne.

Pris: 3500 kr.

 

Didaktik kompetencen i teori og praksis. 1/½ - 2 timer.

Fagdidaktik handler om et bestemt fags formål, mål og indhold. Viden om sit fag er selvfølgelig en grundforudsætning for succesfuld undervisning i sit fag, men det er ikke i fagdidaktikken (fag-fagligheden), de store udfordringer i folkeskolen findes. Den store udfordring ligger i at sikre tilstrækkelig læring i sit fag hos alle elever og prøve at gøre dem så dygtige, som de kan blive.

 Pris: 3500 kr.

 

Evidensbaseret undervisning. Bliv bedre til at forstå det, der virker. 1/½ - 2 timer.

Evidensbasering er blevet en frase, et hurra-ord, som skal signalere kvalitet. Oplægget afdækker, hvorfor videnskabelige undersøgelser ikke nødvendigvis medfører succesfuld undervisning, og hvordan man kan forstå den forskning, som udføres for skoleområdet.

Pris: 3500 kr.

 

Hjernen og læring i praksis. Forstå hjernen i en systemisk forståelse. 1/½ - 2 timer.

Hjernen er vores mest komplekse organ, hvis funktion vi kun forstår ganske lidt af. Men selvom der er meget vi ikke ved om hjernen, er det vigtigt at have nogen viden om hjernens funktioner og udvikling, når man er i undervisningsbranchen. Det kan være med til at forstå den ”forskel”, som er så vigtig at have øje for, når vi ønsker at skabe læring og styre forandringsprocesser hos andre.

Pris: 3500 kr.