Systemteori og kompleksitet

Autopoiese blev introduceret af to chilenske biologer, Humberto Maturana og Francisco Varela (Maturana & Varela, 1987), som på baggrund af deres studier af biologiske systemer argumenterede for, at levende systemer er cirkulært lukkede, selvskabende og selvrefererende. Derfor kaldte Maturana og Varela begrebet for autopoiese. Det betyder, at vi mennesker så at sige skaber vores egen virkelighed, fordi udefrakommende påvirkninger filtreres og tolkes i det enkelte psykiske systems autopoiese.

Den menneskelig adfærd, vores hjerne og de sociale systemer vi vi deltager i, er uendeligt komplekse og undviger derfor naturvidenskaben årsags/virkning sammenhænge. Det er ikke muligt med sikkerhed at forudsige fremtiden for et enkelt individ eller, hvordan Danmark eller folkeskolen ser ud om 25 år. Vi kan højest håbe på at lave kvalificerede gæt. Vores menneskeskabte omverden er for kompleks til, at vi kan forudsige, hvorledes den forandrer sig.

For at kvalificere vores interaktioner med andre, som når vi ønsker at lære en elev et givent stof, er vi nødt til at have den kompleksitet med os, samt en forståelse for at vores erkendelse er autopoesisk.

Systemteori skal fange, beskrive og forklare den kompleksitet, som vi møder i skolen, derfor tager Systemisk Pædagogik udgangspunkt i den systemiske teori, herunder bidrag fra en lang række videnskaber og praksisser inden for biologi, sociologi , kaosteori, psykologi, filosofi, hjerneforskning, kommunikationsvidenskab og undervisningsforskning. Når vi sanser og erkender vores omgivelser, sker der ikke en direkte overførsel af det derude og ind i vores ”system”. Hvad vi er i stand til at erkende er derimod et komplekst produkt og resultat af vores sansninger, genetik, persontræk, præferencer, relationer, uddannelse, opdragelse, værdier, drømme, erfaringer, kultur, egen fortællinger, følelser, handlinger og forestillinger. På den måde danner vi hver især vores egne billeder og forståelser af virkeligheden, vi har så at sige alle et slags indre landkort vi navigerer efter.

Fanebladene under systemteori er alle teorier og perspektiver, som bidrager til og inspirerer bogen Systemisk Pædagogik.