Systemisk Pædagogik

Vi er vant til at tænke i enkeltheder, men denne tænkning udfordres af kompleksiteten (Rasmussen 2004). Systemisk Pædagogik tilbyder, at deltagerne lærer formativ feedback og elev-selvrapportering. Det er komplekse og effektive læringsredskaber.

Bogen Systemisk Pædagogik har baggrund i mange års oplevelse af og erfaring med uddannelser og kurser til det pædagogiske område, der har det med at svinde bort i lærerpraksis, som tårer i regn. Meget forskning på området peger på at de fleste kurser og uddannelser kun har en omsætningsværdi på 10-15%.

-Så lidt finder vej til praksis.